Följ

301 Redirect Webredirect

301 Redirect skickar vidare besökare från en adress till en annan.

I exemplet nedan vill skickas alla som besöker adress.se vidare till adressen www.adress.se. Detta exempel används ofta i syfte att förbättra statistiken på de olika sökmotorerna. Detta är skrivet i ASP.

<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.adress.se/"
%>

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer