Följ

Rekommendationer vid Access databas och ASP

Efter att man är klar med ADODB.recordset och ADODB.Connection objekt (dvs allra senast vid slutet på sidan) så måste recordset-objektet och connection-objektet stängas och minnet frigöras.

Exempel

Namnen på variablarna här är bara exempel och måste anpassas för namnen på objekten i just era sidor

Recordset.close
Set Recordset = Nothing
Connection.close
Set Connection = Nothing

Recordset.close behöver bara köras om recordsetet öppnas med recordset.open, om det skapats med set recordset = Connection.Execute(SQL-sträng) så behövs bara Set Recordset = Nothing raden utföras.      

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer