Följ

Ansluta till Access-databas i ASP

________________________________________
Set oDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oDB.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=databas;"_
"Uid=användarnamn;Pwd=lösenord;"
________________________________________


Understrukna värden ska bytas ut mot de uppgifter som gäller för just ditt konto. Vilka uppgifter som ska användas finner du i Crossnets kontrollpanel, inloggning på www.crossnet.net.

Databas - sökväg till din databas på servern
Användarnamn - (om databasen är skyddad)
Lösenord - (om databasen är skyddad)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer