Följ

Ansluta till MYSQL i ASP

Nedan följer exempel på hur du ansluter till din MYSQL-databas med ADODB.
________________________________________

Set oDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

oDB.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" &_
"SERVER=databasserver;DATABASE=databasnamn;" &_
"USER=användarnamn; PASSWORD=lösenord; OPTION=3;"
________________________________________

Understrukna värden ska bytas ut mot de uppgifter som gäller för just ditt konto. Vilka uppgifter som ska användas finner du i Crossnets kontrollpanel, inloggning på www.crossnet.net.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer