Följ

Mailformulär på hemsidan

Här följer ett exempel på hur du kan infoga ett mailformulär på din hemsida. Exemplet gäller vid användning av ASP.NET version 2 och C#.
________________________________________
using System.Net.Mail;

//skapa meddelandet
MailMessage mail = new MailMessage();

//ställ in adresser
mail.From = new MailAddress("Avsändaradress");
mail.To.Add("Mottagaradress");

//ställ in innehåll
mail.Subject = "Ämne";
mail.Body = "Innehåll";

//ställ in smtp-server
SmtpClient smtp = new SmtpClient("SMTP-server");

//logga in på smtp-servern och skicka
smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Användarnamn", "Lösenord");
smtp.Send(mail);
________________________________________

Understrukna värden ska bytas ut enligt följande:
Avsändaradress - e-postadressen som mailet ska skickas från, exempelvis lars@adress.se
Mottagaradress - e-postadressen som mailet ska skickas till, exempelvis karl@adress.se
Ämne - den text som ska synas i mailets ämnesrad
Innehåll - själva meddelandet
SMTP-server - server som ska användas för att skicka mailet (Använd mailout.crossnet.net)
Användarnamn - inloggning till SMTP-servern (Skall ej användas, när ni använder mailout.crossnet.net)
Lösenord - inloggning till SMTP-servern (Skall ej användas, när ni använder mailout.crossnet.net

För uppgifter om SMTP-server och inloggning hänvisar vi till Crossnets kontrollpanel på www.crossnet.net.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer