Följ

Policy för Abuse-hantering gällande domännamn

Crossnet AB har som mål att skapa en trygg och säker online-miljö för alla användare av våra tjänster. Vi tar missbruk och överträdelser av våra användningsvillkor på största allvar och har implementerat en policy för att effektivt hantera sådana fall. Nedan beskrivs vår process för att hantera abuse gällande domännamn:

  1. Rapportering av Abuse: Om du upptäcker att ett domännamn som är registrerat genom Crossnet AB används för missbruk, spam, skadlig programvara eller andra överträdelser av användningsvillkoren, uppmanar vi dig att rapportera det till oss. Du kan göra detta genom att kontakta oss direkt via e-post på support@crossnet.se.

  2. Uppföljning av Anmälningar: När vi tar emot en abuse-anmälan, kommer vi att granska den noggrant och försöka fastställa giltigheten av påståendena. Vi kommer att använda våra bästa ansträngningar för att upprätthålla användarnas integritet och konfidentialitet under hela processen.

  3. Åtgärder mot Missbruk: Om vi efter vår utredning konstaterar att missbruk har ägt rum och överträdelser av våra användningsvillkor har skett, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa situationen. Åtgärderna kan inkludera varning till domäninnehavaren, avstängning av domännamnet eller vidare rapport till myndigheter om situationen kräver det.

  4. Kommunikation med Anmälaren: Efter att en abuse-anmälan har behandlats kommer vi att kommunicera med den som gjorde anmälan för att ge feedback om de vidtagna åtgärderna och resultatet av vår utredning.

  5. Rapportering till .SE-domänregistret: Om en abuse-anmälan leder till åtgärder som innefattar avstängning av domännamnet, kommer vi att rapportera detta till .SE-domänregistret i enlighet med deras riktlinjer och krav.

Vi uppmuntrar alla användare av våra domännamn att vara medvetna om abuse och överträdelser av våra användningsvillkor och hjälpa oss skapa en säker online-miljö genom att rapportera sådana incidenter när de upptäcks.

Crossnet AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy för abuse-hantering när det behövs för att bättre skydda våra användare och följa gällande lagstiftning och riktlinjer.

Om du har några frågor eller behöver rapportera abuse, kontakta oss på e-post support@crossnet.se eller på telefon 08-50304545.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer