Följ

Hantera MFA-metoder

För att hantera MFA-metoder och välja standard metod i Microsoft 365 gå in till denna sida: https://mysignins.microsoft.com/security-info

 

Du bör då tas till en portal likt denna:

MFA

Här har du möjlighet att ta bort inaktuella uppgifter/enheter, uppdatera återställningsmejl eller telefonnummer.

På "Lägg till inloggningsmetod" kan du lägga till ytterligare autentiseringsappar, applösenord m.m.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer